Regulamin sklepu

Warunki ogólne

   1. sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.szmatki-agatki.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
   2. Sklep www.szmatki-agatki.pl jest prowadzony przez osobę prywatną
   3. Zakup w sklepie internetowym www.szmatki-agatki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień

   1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Przejdź do realizacji zamówenia".
   2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail.
   3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
   4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
   5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail) nie będą rozpatrywane.
   6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.szmatki-agatki.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
   7. Prowadzimy tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
   8. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu i zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania przesyłki. art.7.1. Na zwrot towaru klient ma 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia.
    Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.
   9. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w termine 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
  4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.